Müdürlükler

Personel Müdürlüğü

Hasan Duman

Tel:

Zabıta Amirliği

Ali Algül

Tel:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hilmi Yıldız

Tel:

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Yaşar Çakmak

Tel:

Halkla ilişkiler Müdürlüğü

Halis Kandemir

Tel:

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Murat Cengiz

Tel:

Fen İşleri Müdürlüğü

Erdoğan Toktay

Tel:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kemal Abacı

Tel: